Giày MLB Big Ball Chunky A New York Tím

1,100,000  900,000 

Giày MLB Dodgers Big Ball Chunky P

950,000  900,000 

Giày MLB LA Dodgers Big Ball Chunky A

950,000  900,000 

Giày MLB Mickey Boston Red Sox

950,000  900,000