Privacy Policy

PHẦN 1 – CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Khi bạn mua giày sneaker replica từ cửa hàng của Ruby Store, là một phần của quá trình mua và bán, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và số điện thoại cá nhân.

Khi bạn truy cập qua cửa hàng của Ruby Store, chúng tôi cũng tự động nhận được địa chỉ giao thức internet (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn.

Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng của chúng tôi, các sản phẩm mới và các cập nhật khác.

PHẦN 2 – THỎA THUẬN

Làm thế nào để bạn nhận được sự thỏa thuận?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, xác minh thẻ tín dụng, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại hàng, chúng tôi mặc định rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó vì lý do cụ thể.

Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì một lý do thứ yếu, chẳng hạn như tiếp thị, chúng tôi sẽ trực tiếp hỏi bạn để thể hiện sự thỏa thuận của bạn hoặc cho bạn cơ hội từ chối.

Làm cách nào để rút lại sự thỏa thuận?

Nếu sau khi chọn tham gia, bạn đổi ý, bạn có thể rút lại thỏa thuận để chúng tôi liên hệ với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ giaysneakerubystore@gmail.com hoặc gửi thư cho chúng tôi tại đến địa chỉ: 436/37 CMT8, P11, Q3, TP.HCM 

PHẦN 3 – TIẾT LỘ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

PHẦN 4 – DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba được chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như cổng thanh toán và các bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật của riêng họ đối với thông tin mà chúng tôi buộc phải cung cấp cho họ cho các giao dịch liên quan đến mua hàng của bạn.

Đối với các nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các chính sách bảo mật của họ để bạn có thể hiểu cách thức mà thông tin cá nhân của bạn sẽ được các nhà cung cấp này xử lý.

Đặc biệt, hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp nhất định có thể nằm trong hoặc có các cơ sở nằm ở khu vực pháp lý khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì thông tin của bạn có thể phải tuân theo luật của (các) khu vực mà nhà cung cấp dịch vụ đó hoặc các cơ sở có trụ sở tại đó.

Khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn bị chi phối bởi Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi.

Các liên kết (Link)

Khi bạn nhấp vào các liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, chúng có thể đưa bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ.

PHẦN 5 – BẢO MẬT

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, sử dụng sai mục đích, bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy một cách không thích hợp.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của mình, thông tin sẽ được mã hóa bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương pháp truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%, nhưng chúng tôi tuân theo tất cả các yêu cầu của PCI-DSS và thực hiện các tiêu chuẩn công nghiệp được chấp nhận chung bổ sung.

PHẦN 6 –  COOKIES

 Đây là danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi đã liệt kê chúng ở đây để bạn có thể chọn xem bạn có muốn chọn không tham gia cookie hay không.

_session_id, mã thông báo duy nhất, sessional, Cho phép lưu trữ thông tin về phiên của bạn (liên kết giới thiệu, trang đích, v.v.).

_session_uniq, không có dữ liệu, hết hạn vào nửa đêm (liên quan đến khách truy cập) của ngày hôm sau, Đếm số lượt ghé thăm cửa hàng của một khách hàng.

Giỏ hàng, mã thông báo duy nhất, tồn tại trong 2 tuần, Lưu trữ thông tin về nội dung giỏ hàng của bạn.

storefront_digest, mã thông báo duy nhất, vô thời hạn. Nếu cửa hàng có mật khẩu, mật khẩu này được sử dụng để xác định xem khách hiện tại có quyền truy cập hay không.

MỤC 7 – THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem xét nó thường xuyên. Các thay đổi và làm rõ sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây, rằng chính sách đã được cập nhật, để bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong những trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ nó.

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển cho chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.

CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn, hãy liên hệ với Nhân viên Tuân thủ Quyền riêng tư của chúng tôi tại giaysneakerubystore@gmail.com hoặc qua địa chỉ:

Ruby Store
436/37 CMT8, P11, Q3, TP.HCM ( Mặt tiền Trần Văn Đang )
Hotline: 0973 443 418