Giày Human Race Xanh 2.0 Replica 1:1

2,100,000  1,400,000