Giày Human Race Đen Vàng Replica 1:1

2,100,000  1,500,000 

Giày Human Race Vàng 2.0 Replica 1:1

2,100,000  1,400,000