Giày Gucci Rắn Đính Đá Replica 1:1

2,500,000  1,600,000 

Giày Gucci Thêu Hoa Replica 1:1

2,100,000  1,600,000