Hiển thị tất cả 12 kết quả

Giày Dior B23 High Top Black CD Diamond Đen Siêu Cấp TT

Original price was: 3,800,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Giày Dior B23 High Top Daniel Asham Newspaper Siêu Cấp TT

Original price was: 3,800,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Giày Dior B23 High Top Grey CD Diamond Xám Siêu Cấp TT

Original price was: 3,800,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.

Giày Dior B23 Low Top Black CD Diamond Đen Siêu Cấp TT

Original price was: 2,500,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.

Giày Dior B23 Low Top Daniel Asham Newspaper Siêu Cấp TT

Original price was: 2,500,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.

Giày Dior B23 Low Top Dior Oblique Sneaker Đen Siêu Cấp TT

Original price was: 2,500,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.

Giày Dior B23 Low Top Dior Oblique Sneaker Trắng Full Siêu Cấp TT

Original price was: 2,500,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.

Giày Dior B23 Low Top Dior Oblique Sneaker Trắng Ngà Siêu Cấp TT

Original price was: 2,500,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.

Giày Dior B23 Low Top Gray CD Diamond Xám Siêu Cấp TT

Original price was: 2,500,000 ₫.Current price is: 1,500,000 ₫.
Hết hàng

Giày Dior High Top Flowers Technical Canvas B23 Sneaker Replica 1:1

Original price was: 3,800,000 ₫.Current price is: 2,400,000 ₫.
Hết hàng

Giày Dior Low Top Flowers Technical Canvas B23 Sneaker Replica 1:1

Original price was: 3,700,000 ₫.Current price is: 2,100,000 ₫.