Giày Nike Air Max 98 Gundam (2018)

1,200,000  950,000 

Giày Nike Airmax 1/97 Sean Wotherspoon

1,200,000  1,000,000 

Giày Nike Airmax 97 Đen Trắng

1,200,000  900,000 

Giày Nike Airmax 97 Đen Undefeated

1,200,000  950,000 

Giày Nike Airmax 97 Hồng

1,200,000  900,000 

Giày Nike Airmax 97 Hồng Vảy

1,200,000  900,000 

Giày Nike Airmax 97 Silver Bullet Xám

1,200,000  900,000 

Giày Nike Airmax 97 Trắng Đỏ

1,200,000  900,000 

Giày Nike Airmax 97 Trắng Full

1,200,000  900,000 

Giày Nike Airmax 97 Trắng Undefeated

1,200,000  950,000 

Giày Nike Airmax 97 Trắng Xanh

1,200,000  900,000 

Giày Nike Airmax 97 Xanh Bạc

1,200,000  900,000